ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta www.lillyandbillyshop.com internet (web) sitesinde faaliyetlerini yürüten Zeytinlik Mah., Yakut Sokak 18, Halit İş Hanı Kat: 2 Da: 4-5, Bakırköy 34140 İstanbul adresinde faaliyet gösteren DİVA Medya Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ile diğer tarafta www.lillyandbillyshop.com internet sitesine üye olan kişi (Kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

İşbu Sözleşme’nin konusu, Lilly&Billy’nin sahibi olduğu;

 1. Lilly&Billy üyelik;
 2. internet sitesi www.lillyandbillyshop.com üzerinden sunulan hizmetlerden Üye olan kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
 3. Üye, www.lillyandbillyshop.com internet sitesine üye olurken verdiği her türlü kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde güncelleyeceğini, Lilly&Billy’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4. Üye www.lillyandbillyshop.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.
 5. www.lillyandbillyshop.com sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Lilly&Billy ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Lilly&Billy’nin, üyenin web sitesi üzerinde beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.
 7. Lilly&Billy’nin her zaman ve tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Lilly&Billy’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
 8. Lilly&Billy tarafından www.lillyandbillyshop.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Lilly&Billy, üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, portalın kullanımını kolaylaştırmak, üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. Lilly&Billy, Üye’nin www.lillyandbillyshop.com uzantılı internet alışveriş portalı üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, Lilly&Billy’nin bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu beyan eder. Kişisel verinin toplanmasına ve işlenmesine yönelik daha detaylı bilgi için “Kişisel Verinin Toplanması ve İşlenmesine Yönelik Ön Bilgilendirme”yi okuyunuz.
 9. www.lillyandbillyshop.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.lillyandbillyshop.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
 10. Lilly&Billy, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 11. www.lillyandbillyshop.com alışveriş portalına üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında Lilly&Billy tarafından kendisine, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda kendisine SMS, MMS, e-posta veya dokuman gönderilmesine, bilgisayarında push bilgilendirme mesajları çıkmasına, telefon ile arama yapılmasına peşinen izin verdiğini beyan ve kabul eder. Lilly&Billy, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine veya bilgilendirme SMS, MMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacağını ve bu işlemlere muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
 12. Üye, www.lillyandbillyshop.com portalına üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla Lilly&Billy tarafından toplanmasına, Lilly&Billy tarafından, Lilly&Billy adına bu verileri işleyen firmalar veya Lilly&Billy’nin bayi veya franchise’leri veya altyapı sağlayıcıları tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına, Üye’ye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket ve telesatış uygulamaları, istatistik analizler gibi amaçlarla işlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve Lilly&Billy’yi sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
 13. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse ve/veya üyeliğini iptal etmek isterse bu talebini uyelik@lillyandbillyshop.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilir. Üye, Lilly&Billy tarafından kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca kendisi ile iletişime geçilmesine engel olunmasını 0212 559 9670 numaralı telefondan ve Zeytinlik Mah., Yakut Sokak 18, Halit İş Hanı Kat: 2 Da: 4-5, Bakırköy 34140 İstanbul / Türkiye adresinden talep etme hakkına sahiptir.
 14. Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

İşbu sözleşme Üye’nin en az 10 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak üyeliğini iptal etmesi veya Lilly&Billy tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Lilly&Billy, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

0